OpinionHjälp oss att bygga UNF starkt!

22 mars 2021

Under min tid som medlem i UNF har jag lärt mig att vi inte kan ta UNF för givet. Vi har under 2020 försökt få ihop årsmöten, föreningsstarter och digitala värvningar – och nu behöver vi bli fler som vill bidra och ta ansvar. Vår verksamhet blir starkare om det är fler personer som åker och öppnar UNF-lokalen eller ett digitalt mötesrum på Discord. Det kan inte hänga på att det alltid är samma människor som känner att de måste engagera sig för andra, de behöver vårt stöd. UNF behöver dig!

Jag uppmanar dig som läser detta att våga kliva fram och ta plats i UNF. Vi behöver bli fler som engagerar sig. Ungdomarna på landsbygden och i förorterna behöver UNF. Nu tar vi initiativ igen och visar vilken kraft vi är. Vi ska fostra unga till att ta ansvar både för sig själva och för samhället.

Vi ska bli fler så att vi tillsammans kan påverka samhället i den riktning vi tror på.

Ungdomar ska ha makten att påverka sitt eget liv men också ha makten att bli riktiga världsförbättrare. Låt det börja i våra föreningar. Vi har plattformen för att få unga att växa och bli just världsförbättrare. För att fler ska få chansen att engagera sig behöver vi värva och göra mer verksamhet. Vi behöver få dem vi värvar till UNF att tro på vår gemenskap och vårt mål om en värld fri från droger. Lyckas vi med det kommer fler vilja ta ansvar.

UNF är till för alla. Idén med en folkrörelse är att vi ska bli fler så att vi tillsammans kan påverka samhället i den riktning vi tror på. Det är dags att accelerera arbetet för en värld fri från droger. Så nu kör vi!

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se