OpinionEn myndighet som MUCF får inte ha dålig koll på föreningsdemokrati

14 april 2021

Den 30:e mars hände något väldigt spännande på ett väldigt ospännande sätt – ett domstolsbeslut vid förvaltningsrätten i Växjö. Varje år söker många ungdomsorganisationer bidrag till sin verksamhet, på nationell nivå ansöker organisationerna dessa bidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF. Fantastiskt att det går att söka pengar, problemet är bara att MUCF kan ha ganska dålig koll på hur ungdomsrörelser fungerar.

Det senaste offret för MUCF:s okunskap är förbundet Djurskyddet ungdom. Förbundet fick inte sitt bidrag eftersom MUCF inte tycker att organisationen är demokratisk. Odemokratiska förbund ska inte få bidrag, det är helt rätt. Anledningen till att Djurskyddet ungdom skulle vara odemokratiskt är för att dess förbundsstyrelse måste godkänna stadgeändringar för lokalföreningar. Är det verkligen odemokratiskt?

Visst kan det låta konstigt att föreningars stadgar måste godkännas av en förbundsstyrelse, då bestämmer ju föreningarna inte helt själva. Men anledningen är ganska rimlig – ett förbund måste kunna säkerställa att dess föreningar följer förbundets syfte och grundidé. Vad skulle hända om en UNF-förening bestämde sig för att inte vara religiöst obunden eller beslutade sig för att arbeta för att minska ungas inflytande i Sverige?

Samtidigt behåller föreningarna sin självständighet på ett sätt. Det går alltid att lämna ett förbund. Om en förening vill ändra sina stadgar men inte får det godkänt av en förbundsstyrelse så går det alltid att lämna förbundet.

Det är MUCF som ska sprida kunskap till andra om hur civilsamhället funkar, hur ska de göra det när de själva inte förstår sig på civilsamhället?

För de som varit föreningsaktiva ett tag kanske det här låter självklart, det är faktiskt så här många förbund fungerar. Även UNF kräver att våra föreningars ändrade stadgar måste godkännas av förbundsstyrelsen. Många av de organisationer som fått bidrag beviljat av MUCF fungerar så här, exempelvis Scouterna, RFLS Ungdom, Aktiv Ungdom och Equmenia. 

Därför är det mycket konstigt att MUCF skulle neka Djurskyddet ungdom ett bidrag just för att de skulle vara odemokratiska. Lyckligt nog är det inte bara jag som tycker såhär, även förvaltningsdomstolen resonerade på samma linje. Djurskyddet ungdom överklagade MUCF:s underliga beslut och fick alltså rätt av förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen tyckte att Djurskyddet ungdom var demokratiska och att detta var en normal lösning bland föreningar.

Konflikten kring föreningars stadgar är inte ny. Förra året hamnade UNF tillsammans med ett 60-tal andra ungdomsorganisationer i konflikt med MUCF om stadgetolkning och demokrati. Då fick UNF en anmärkning för att inte vara tillräckligt demokratiska, just för våra stadgar. Förhoppningsvis betyder domstolsbeslutet slutet för MUCF:s förvirrade tyckande i UNF:s och andra organisationers stadgar.

Denna gång hade vi tur att domstolen beslutade i civilsamhällets fördel, men det är fruktansvärt att det ska gå så här långt. Hur kan en myndighet som Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor ha så dålig koll på hur det svenska civilsamhället fungerar? Det var inga nya lösningar som MUCF hade dålig koll på, utan föreningar har fungerat på detta sätt i decennier.

Detta är heller inte första gången som MUCF påvisar sin okunskap och det är troligen inte den sista. Men en myndighet som MUCF får inte ha dålig koll på civilsamhället och föreningsdemokrati. Då misslyckas de med sitt uppdrag. Det är MUCF som ska sprida kunskap till andra om hur civilsamhället funkar, hur ska de göra det när de själva inte förstår sig på civilsamhället?

MUCF måste börja lyssna och lära av civilsamhället, något som de redan ska göra enligt deras uppdrag från regeringen. Än så länge har de misslyckats med det. Vem vet, nästa gång är det kanske UNF som måste ta en juridisk strid med MUCF. Vi kan bara hoppas att MUCF börjar ta sitt uppdrag på allvar, eller att regeringen tvingar dem, innan någon annan förening måste betala för MUCF:s okunskap.

Simon Schönbeck
simon.schonbeck@unf.se