Integritet

På Motdrag är vi måna om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. Därför är din personliga integritet mycket viktig för oss. Vi ser därför till att lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.

Så använder vi dina personuppgifter

Vi på Motdrag använder dina personuppgifter för att kunna administrera och fullgöra avtal mellan Motdrag och våra leverantörer och för att möjliggöra och upprätthålla affärsrelationer.

Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till tryckerier, skapare av nyhetsbrev, och andra samarbetspartners. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter.

Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade.

Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

E-post: motdrag@unf.se
Tel: 08- 672 60 66
Adress: UNF (Motdrag) Box 128 25, 112 97 Stockholm

Läs mer om Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF):s integritetspolicy, där organisationens medlemstidning Motdrag ingår här.