OpinionVad är nykterhetsrörelsens endgame?

1 oktober 2020

Om två år är det 100 år sedan folkomröstningen om rusdrycksförbudet. Tyvärr blev det inget förbud, men händelsen lade grunden till hur vår alkoholpolitik ser ut idag. Fram till den 27 augusti 1922 var vårt endgame att förbjuda alkoholen. Men som ni vet så är alkohol fortfarande inte förbjudet. Nu ställer jag mig frågan, vad är vårt endgame idag? Eller lite mer exakt, hur ska vi jobba för att uppfylla vår vision om en drogfri värld?

Jag tycker att vi ska slå på stort. Att förbjuda alkoholreklam är bra, men är det den frågan vi ska mobilisera människor bakom? Vårt slutmål bör vara att förbjuda alkohol, men vad behöver vi göra för att nå dit? Jag tycker att vi ska driva frågor som att begränsa försäljningen på krogar och restauranger, kapa öppettiderna på Systembolaget och beskatta alkoholen tills skatten täcker upp för alkoholens skador på samhället. Det finns nog tio andra, mer radikala, förslag än det jag föreslagit.

Just nu är det ett steg framåt oavsett vilket håll vi går åt.

Min poäng är att vi måste sluta stå stilla och ta ett steg i någon riktning för just nu är det ett steg framåt oavsett vilket håll vi går åt.

Det tog 42 år för den nygrundade nykterhetsrörelsen att få till en folkomröstning om rusdrycksförbudet. Om vi börjar nu kanske vi är klara till den
27 augusti 2062, så var börjar vi?