OpinionUtred reform av narkotikapolitiken

21 januari 2021

1988 kriminaliserades narkotika i Sverige, innan dess var det egna bruket lagligt. Sedan 1988 har narkotikadödligheten fortsatt öka. Vissa länder, såsom Portugal och Estland, har en form av avkriminalisering av narkotika. Narkotikapolitiskt centrum har utrett huruvida en avkriminalisering faktiskt bidrar till minskad narkotikadödlighet, men finner inget sådant samband. Det finns ont om forskning som stödjer att en avkriminalisering skulle minska narkotikadödligheten, eller narkotikaskador överlag. Men hjälper verkligen en kriminalisering av narkotika för eget bruk?

Idag vet vi väldigt lite om vad effekten av kriminaliseringen av narkotika var år 1988. Men vi vet att narkotikadödligheten fortsatt öka sedan dess. Vad är poängen med att kriminalisera något om det inte hjälper? UNF ska vara en solidarisk organisation. Vi ska värna om allas bästa. Det är därför jag engagerar mig i UNF, för jag vill hjälpa människor till ett bättre liv. Jag vill inte minska konsumtionen av alkohol och andra droger för skojs skull. Jag vill göra det för att jag tror att det leder till en bättre värld.

Varför ska vi då vara för en kriminalisering av narkotika om det inte hjälper människor?

Varför ska vi då vara för en kriminalisering av narkotika om det inte hjälper människor? Om inte förbudet hjälper så borde det inte finnas. Förbudet kan medföra skam och onödig lidande för de som sitter fast i ett missbruk. Det är inte det jag vill att svensk narkotikapolitik ska göra. Vi måste vara öppna för att en form av avkriminalisering kan vara rätt väg att gå.

Det dags för UNF att kräva att regeringen utreder huruvida kriminaliseringen hjälper eller stjälper och hur en eventuell avkriminalisering skulle kunna gå till för att hjälpa så mycket som möjligt.

Simon Schönbeck
motdrag@unf.se