RapportHur bra är Portugals avkriminalisering egentligen?

När det pratas om avkriminalisering av narkotika lyfts ofta Portugal fram som ett positivt exempel. Men den bilden ifrågasätts i en rapport från Narkotikapolitiskt center.

24 juni 2020

Under 90-talet hade Portugal stora narkotikaproblem. För att komma tillrätta med problemen tillsatte man en utredning som ledde till att narkotika avkriminaliserades 2001.

– Men vad de flesta missar när de tittar på Portugal är att de gjorde väldigt mycket mer än att bara avkriminalisera. Man höjde ambitionerna för vård och behandling och ökade budgeten rejält för detta, säger Pierre Andersson som skrivit rapporten för Narkotikapolitiskt centers räkning.

Begreppet avkriminalisering kan betyda många olika saker. I Portugal innebär det att den som blir tagen drogpåverkad eller med några gram narkotika (upp till 25 gram cannabis) på sig inte automatiskt bestraffas. Istället ska personen infinna sig hos en avrådningskommission inom tre dagar som sedan avgör vad påföljden ska bli.

”Det är betydligt bredare reformer än avkriminalisering som ligger bakom.”

Pierre Andersson

Den som bedöms vara beroende hänvisas till vård och den som inte anses beroende får oftast en varning om det är första gången man blivit tagen. Om man dyker upp framför kommissionen flera gånger kan påföljden bli böter eller någon annan kontrollåtgärd.

Efter avkriminaliseringen minskade narkotikadödligheten i Portugal. Men sedan 2011 har kurvan återigen vänt uppåt, för att idag vara på ungefär samma nivå som innan avkriminaliseringen. Pierre Andersson tror att man lätt stirrar sig blind på avkriminalisering när man tittar på Portugals arbete med narkotikaproblemen.

– Det är betydligt bredare reformer än bara avkriminalisering som ligger bakom. Jag skulle säga att vård och behandling antagligen spelar en större roll för resultaten, säger han.

Jens Wingren
jens.wingren@unf.se