RapportNyktra ungdomar mår bättre

För första gången visar en svensk studie att unga som inte dricker alkohol mår bättre än sina drickande kamrater.

2 september 2020

Tidigare har nyktra ungdomar rapporterat att de har sämre sociala kontakter och mer psykosociala problem. Men i en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, uppger de nyktra deltagarna att de är mer nöjda med sina sociala relationer än de som dricker alkohol.

De svarande som uppgav att de inte drack alkohol rapporterade också bättre hälsa och högre betyg. De som dricker alkohol uppgav i större utsträckning att de skolkat och begått brott. Däremot vet forskarna inte om de som dricker mår dåligt på grund av att de dricker alkohol eller om de, tvärt om, dricker alkohol för att de redan mår dåligt.

Ungas drickande har minskat stadigt under de senaste tjugo åren i större delen av västvärlden. I Sverige har andelen niondeklassare som uppger att de dricker alkohol minskat från 81 procent år 2000, till 42 procent. De som inte dricker alkohol är alltså nu i majoritet i nionde klass. Även mängden alkohol och berusningsdrickandet har minskat stadigt. Många olika förklaringar har lagts fram till varför detta sker men ingen enskild faktor lyckas helt och hållet förklara varför ungdomar i allt större utsträckning väljer bort alkoholen.

CAN följer sedan några år en grupp födda 2001 för att se om trenden av mindre drickande i unga år även kvarstår i vuxenlivet och hur detta i sin tur påverkar hälsan. Den rapport som man nu släppt är de första resultaten från denna studie.

Jens Wingren
motdrag@unf.se