GårdsförsäljningUtredningens slutsats: att sälja alkoholdrycker utan Systembolaget bör tillåtas i mindre mängd

Ska man få sälja sprit vid sidan av Systembolaget? Ja. Eller i alla fall på prov, enligt utredaren Elisabeth Nilsson som idag lämnade sitt svar till regeringen.

8 december 2021
Sergelstorg inom en snar framtid? Observera att bilden är ett montage. Foto: Torkel Edenborg.

Systembolaget finns för att minska alkoholkonsumtionen i Sverige genom att vara de enda som säljer alkohol under strikta öppettider. Trots det har gårdsförsäljning utretts tre gånger de senaste 14 åren på uppdrag av regeringen. De två tidigare utredningarna har kommit fram till att det inte är möjligt att införa gårdsförsäljning i Sverige utan att Systembolagets monopol hotas.

Regeringens utredare Elisabeth Nilsson föreslår nu, efter att den tredje utredning är klar, att man bör införa gårdsförsäljning på prov under sex års tid. Från 1 juli 2023 till 1 juli 2029. Därefter ska man sluta med gårdsförsäljning, prova ett tag till eller göra det permanent.

Gårdsförsäljning har beskrivits som ett sätt att erbjuda turister, som besöker en vingård på landsbygden, att köpa med en flaska hem. Något förespråkare menar kommer stötta små lokala alkoholproducenter och därigenom landsbygden.

Undersökningar har dock visat att gårdsförsäljning kommer resultera i att stora alkoholföretag konkurrerar ut de små. Någon koppling till landsbygden finns inte heller. De flesta alkoholbutiker kommer finnas i storstäderna. Dock med en begränsning på hur mycket alkohol man får sälja. Magnus Jonsson, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, menar att namnet ”gårdsförsäljning” därför är missvisande.

Vi vet vid det här laget att vi inte kan kombinera gårdsförsäljning med Systembolagets monopol.

Magnus Jonsson, drogpolitisk chef på IOGT-NTO.

Nu är den tredje utredningen klar och i förslaget som presenterats ingår det att testa och se om det går att ha gårdsförsäljning – under ett antal år. Något som de två tidigare utredningarna sagt varit omöjligt då gårdsförsäljning i Sverige inte går att förena med EU-lag; inom EU får man inte enbart gynna lokala producenter.

Magnus Jonsson säger att vad som händer nu återstår att se.

– Men det är verkligen jättekonstigt. Vi vet vid det här laget att vi inte kan kombinera gårdsförsäljning med Systembolagets monopol. Vi vet också att släpper man ett monopol så går det inte att ta tillbaka sedan.

Direkt försäljning från alkoholtillverkaren till kund – utan Systembolagets inblandning
  • Gårdsförsäljning föreslås införas på prov under sex års tid. Från 1 juli 2023 till 1 juli 2029. Därefter ska man sluta med gårdsförsäljning, prova ett tag till eller göra det permanent.
  • Försäljningen till varje enskild person ska inte få överstiga 0,7 liter spritdryck, 3 liter vin, 3 liter andra jästa drycker eller 3 liter starköl.
  • Dryckerna ska vara egentillverkade. Om man till exempel säljer vin så ska de ha gjorts av druvor uteslutande från de egna odlingarna.
  • Man får inte sälja alkohol tidigare än 10.00 och inte senare än 20.00.
  • Man måste ha ett särskilt tillstånd för att få bedriva gårdsförsäljning.
  • Alkoholdryckerna får bara säljas då en upplevelse är knuten till själva försäljningen. Vad som räknas som upplevelse är i dagsläget inte fastställt, men det kan röra sig om ett studiebesök eller föreläsning.
  • Det är kommunerna själva som ska sköta tillsynen av alkoholbutikerna eller gårdsbutikerna.

Angelica Ogland
angelica.ogland@unf.se