Gårdsförsäljning och spelet om alkoholmonopolet

Gårdsförsäljning av alkohol kan få stora konsekvenser för folkhälsan. Ändå utreds det för tredje gången. Vad håller politikerna på med?

19 december 2018
Christian Holm Barenfeld (m).

Christian Holm Barenfeld, riksdagsledamot för Moderaterna, har drivit gårdsförsäljningsfrågan i riksdagen. Han är inte orolig för att gårdsförsäljning skulle påverka folkhälsan negativt. Han menar helt enkelt att de statliga utredningarnas slutsatser inte stämmer. Enligt honom skulle inte monopolet upphävas och därför skulle det inte heller påverka folkhälsan.

– De har alkoholmonopol i Finland samtidigt som de har gårdsförsäljning. Ett införande skulle betyda mycket för svenska småproducenter, säger Christian Holm Barenfeld.

Enligt den senaste statliga utredningen som gjordes om gårdsförsäljning så är det EU:s lagar kring fri konkurrens som är problemet. Ett införande av gårdsförsäljning för små producenter skulle kunna tolkas som att Sverige gynnar vissa producenter. Detta är inte förenligt med EU- lagstiftning och skulle kunna leda till att EU tvingar Sverige att tillåta även stora alkoholproducenter att öppna butik.

Det är ett internationellt erkänt forskarteam som har gjort utredningarna, det finns ingen anledning att misstro dem.

Lennart Agén, presschef på Systembolaget.

Skulle monopolet upphävas menar forskarna att det kan leda till upp emot 1 400 fler alkoholrelaterade dödsfall per år. På Systembolaget är man frågande till varför utredningarna avfärdas av vissa politiker.

– Det är ett internationellt erkänt forskarteam som har gjort utredningarna, det finns ingen anledning att misstro dem, säger Lennart Agén, presschef på Systembolaget.

Inte heller argumentet om att gårdsförsäljning skulle gynna små producenter övertygar Systembolaget. De menar istället att det är på grund av att Systembolaget tar in så många lokala produkter som många småproducenter lyckats etablera sig.

Det är inga stora belopp, i grunden är det för mig en principfråga, jag är inte för statliga monopol.

Christian Holm Barenfeld, riksdagsledamot för Moderaterna

– Jag känner en stolthet över att vi via vårt lokala sortiment kunnat bidra till att så många små producenter lyckats öppna, säger Lennart Agén.

Hur stor positiv effekt småproducenter kan räkna med om Christian Holm Barenfeld får som han vill kan han inte svara på. Han har inte heller något svar på hur stora de samhällsekonomiska effekterna skulle bli, någon större vinst tror han inte det blir.

– Det är inga stora belopp, i grunden är det för mig en principfråga, jag är inte för statliga monopol, säger Christian Holm Barenfeld.

Hiram Li
motdrag@unf.se