CIA:s bästa tipsSå förstör du en organisation genom att vara jävligt jobbig

Simple Sabotage Field Manual skrevs visserligen 1944 av föregångaren till amerikanska underrättelsetjänsten, CIA. Men knepen för hur man förstör en organisation är tidlösa.

19 juni 2019
Få koll på hur du bäst saboterar en organisation med hjälp av CIA.

1. Gör allt via ”kanaler”

Insistera på att göra allting via ”kanaler”. Tillåt inga genvägar för att genomföra beslut.

2. Håll tal

Prata så ofta och så länge som möjligt. Illustrera dina poänger med långa anekdoter och personliga erfarenheter.

3. Ifrågasätt lämpligheten

Återkoppla till tidigare mötens beslut och försök att ifrågasätta lämpligheten.

4. Oroa dig för lämpligheten

Ställ alltid frågan om ni har tänkt efter ordentligt om det faller under föreningens eller organisationens policy.

5. Arbeta långsamt

Arbeta långsamt och så ineffektivt som möjligt.

6. Ta upp irrelevanta saker

Ta upp irrelevanta saker så ofta som möjligt, allt för att avleda från sakfrågan.

7. Hacka på formuleringar

Hacka på formuleringar i uttalanden, protokoll och beslut.

8. Tillsätt kommissioner för vidare utredning

Så ofta som möjligt, tillsätt kommissioner för vidare utredning och övervägning. Försök att göra kommissionerna så stora som möjligt, aldrig mindre än fem personer.

9. Uppmana till försiktighet

Påminn dina medarbetare om att undvika att hasta sig genom beslut som kan leda till skam och svårigheter senare.

10. För inte kunskap vidare

Lär aldrig ut dina lärdomar och erfarenheter till nya medlemmar eller medarbetare.

11. Håll så många möten som möjligt

Håll framförallt möten när det finns mer akut jobb att göra.

12. Fördela arbete till ineffektiva medlemmar

Se till att de viktigaste jobben fördelas till de mest ineffektiva medlemmarna eller medarbetarna.

UR SIMPLE SABOTAGE FIELD MANUAL. OFFICE OF STRATEGIC SERVICES. 1944. KÄLLA: CIA.GOV

Text: Micael Hallström Grafik: iStock