UNFChefredaktören blir ansvarig utgivare för Motdrag

Ungdomens Nykterhetsförbunds, UNF:s, kongress bestämde att chefredaktören – inte generalsekreteraren – ska vara ansvarig utgivare för tidningen.

12 oktober 2021

För några år sedan, 2014, beslutade den dåvarande förbundsstyrelsen att den som är juridiskt ansvarig för innehållet i tidningen och har sista ordet om vad som går i tryck och inte, inte längre skulle vara chefredaktören. Det skulle istället generalsekreteraren vara.

Generalsekreteraren jobbar direkt under UNF:s förbundsstyrelse och är organisationens högsta chef. Beslutet blev kritiserat. Kritiken har bestått i att tidningen inte längre anses som medlemmarnas tidning, utan mer en tidning från förbundet.

Bild från förra kongressen. På årets digitala kongress ändrades Motdrags
sedan länge kritiserade utgivarskap.

Under kongressen la Simon Schönbeck, tidigare medlem i Motdrags redaktionskommitté och krönikör och numera bildningsansvarig i förbundsstyrelsen, en motion om att utgivarskapet skulle tillbaka till chefredaktören, vilket kongressen sa ja till.

– Tidningen ska kunna agera fristående från förbundet och personalen. Motdrag ska vara medlemmarnas tidning.

Angelica Ogland, chefredaktör på Motdrag, välkomnar beslutet.

– Jag tycker det är häftigt med demokratiprocesser likt denna och jag tycker att det är ett modigt beslut att släppa tidningen fri. Jag kommer förvalta det förtroendet varsamt.

Jens Wingren
jens.wingren@unf.se