UNFDe föreslås leda UNF närmsta åren

Efter mer än ett år av intervjuer har UNF:s valberedning lagt fram sitt förslag på vilka de tycker ska bli organisationens nästa förbundsstyrelse.

9 juni 2021

Distrikten har intervjuats, sittande förbundsstyrelse och alla de som blivit nominerade av medlemmar runt om i landet.
Caroline Eriksson har tillsammans med Jennie Rydén, Jens Jörgensen Moberg och Robert Spjern arbetat fram ett förslag de är mycket nöjda med. 

Deras förslag är Filip Nyman och Jane Segerblom som ordföranden, Johan Fridlund som förbundskassör, Sebastian Udenius som förbundssekreterare och Jacob Nehrer och Amanda Dafors som förbundsledamöter. 

– Vi tror verkligen att de kommer komplettera varandra bra på alla nivåer, säger Caroline Eriksson från valberedningen.

De flesta i förslaget är män och alla är vita, hur tänker ni i valberedningen kring det?
– Jag sörjer att vi inte har kunnat ha en mer representativ förbundsstyrelse men vi har gjort vad vi kunnat med de nomineringar vi haft och bland de som velat kandidera. Vi har tyvärr inte haft så många rasifierade personer som varit nominerade. 

Sigrid Björk från Örebro kandiderar på egen hand till förbundsstyrelsen som ledamot. Sigrids erfarenhet inom UNF är gedigen. Hon har varit ordförande i örebros distrikt, sitter som ordförande för digitala föreningen Nätverket och är fadder för Jämtland och Västernorrlands distrikt.


Varför kandiderar du utanför förslaget?
– För att jag vill förbättra medlemsvården inom UNF. Jag har länge känt mig frustrerad över att vi tappar medlemmar så fort. Jag tycker att det är jättebra att vi värvar mycket, men det är minst lika viktigt att medlemmarna stannar kvar mer än bara något år. Det här är ju inget nytt problem i UNF men jag tror att jag kan bidra med nya lösningar på det.


Sigrid Björk vill understryka att hon med hennes kandidatur inte vill “knuffa ut” någon av de som ligger som valberedningens förslag, utan hon tycker att man borde ha en till medlem i förbundsstyrelsen.
– Jag vill bli den åttonde ledamoten. Vissa tror att det kan bli svårt med omröstningar då, att de blir för jämna, men det tror inte jag. Risken för att omröstningar skulle bli jämna ser jag som minimal och fördelen med att ha en till ledamot väger tyngre än att det kanske skulle råka bli jämt någon enstaka gång.

Vilka framgångar har UNF nått om fem år?

Filip Nyman – förbundsordförande (omval)⁠⁠
– UNF är en starkare röst politiskt och våra medlemmar jobbar aktivt med att påverka makthavare i drogpolitiska frågor.

Johan Fridlund – förbundskassör (omval) ⁠⁠
– UNF har funnit nya ekonomiska vägar och hittat extern finansiering så vi kan satsa mer på verksamheten och därigenom öka i medlemsantal.

Jane Segerblom – förbundsordförande (omval)⁠⁠
– Om fem år har UNF en stark och tillgänglig personalstyrka som finns till för alla. Vi har ett utvecklat och starkt bildningsarbete på lokal och nationell nivå som når ut till många.

Simon Schönbeck – bildningsledare (nyval)⁠⁠
– UNF ska ha gjort det drogförebyggande arbetet till den viktigaste frågan i alkohol- och narkotikapolitiken.

Sebastian Udenius – förbundssekreterare (nyval)⁠⁠
– Ett urval av de framgångar som jag hoppas har nåtts av UNF om fem år är etableringen av en stark röst inom alkohol- och drogpolitiken som arbetar för bevarandet av detaljhandelsmonopolet på alkoholprodukter och mot legaliseringen av cannabis; samt skapandet av fler trygga och nyktra mötesplatser över hela landet för att kunna erbjuda fler ungdomar en meningsfull fritid.

Amanda Dafors – förbundsledamot (nyval)⁠⁠
– Om fem år så finns UNF överallt i Sverige allt från den stora staden till den lilla byn, detta för att fånga upp folk som är socioekonomisk utsatta. Om 5 år är också UNF den självklara när myndigheter och politiker pratar om drogpolitik.

Jacob Nehrer – förbundsledamot (omval)⁠⁠
– Om fem år har vi ökat i medlemsantal, fått tillbaka vår forna glans i distrikten och blivit en ungdomsorganisation att räkna med!

Sigrid Björk – förbundsledamot (nyval, kandiderar utanför valberedningens förslag)
– Att vi ska bli bättre på att uppskatta varandra i UNF och att det ska finnas kurser för alla i UNF och inte bara för nyvärvade. Vi kommer ha stora läger i UNF och vi kommer ha ett större samarbete med andra organisationer. Vi kommer också jobba mer med unga i missbruksmiljö. Vi kommer utveckla det sociala arbetet och kamratstödet i stort. 

Caroline Eriksson om valberedningens förslag

– Vi har fortsatt förtroende för Filip och Jane och vi tycker att de har gjort ett jättebra jobb som ordförandepar. Johan är också en bra kassör. För mig personligen är han en förebild och han stöttar distrikten i deras arbete med kassörskap på ett fantastiskt sätt. Sen så tror jag att Simon Schönbeck skulle vara en så bra bildningsledare och alla vi i valberedningen är väldigt peppade och hoppas att han ska bli invald. Sebastian är också otroligt kompetent med öga för detaljer, han har gjort mycket i UNF och varit sekreterare i Junis, jag är så glad att han ställer upp som sekreterare. Jacob har suttit en mandatperiod och gjort en riktigt bra jobb. Driven, politisk och kompetent. Amanda är lyhörd, omtänksam, peppade. Hon kommer hålla ihop gruppen och driva den framåt. Hon har också viktiga perspektiv från de nordligaste distrikten.

Angelica Ogland
angelica.ogland@unf.se