Motdrag granskarFår man sälja CBD-olja i Sverige?

Medicin, kosttillskott, magisk olja eller bara fake news på flaska? Vi har tittat närmare på vad lagen egentligen säger om CBD-olja som, när den är femprocentig, har ett literpris på 39.900 kronor.

19 maj 2020
Till skillnad från THC, som också finns i cannabisväxten, så orsakar CBD inget rus. Foto: iStock.

Cannabidiol, eller CBD, är en olja som utvinns ur cannabisväxten. Till skillnad från THC, som är det som skapar cannabisruset i marijuana och hasch, så orsakar CBD-oljan inget rus.

Oljan har marknadsförts av kändisar som Isabella Löwengrip och Ida Warg för sina hälsoeffekter. Förespråkare menar bland annat att oljan hjälper mot stress, depression och smärta och att den höjer koncentrationsförmågan. Även fast forskning visar att CBD har vissa medicinska effekter så saknas forskningsunderlag för många av de påstådda effekterna.

Vi har inte fått in några ansökningar om tillstånd för CBD-olja.

Eva-Lena Bergens, utredare på Läkemedelsverket.

Oljan är dessutom olaglig i Sverige. Det beror på två saker: den ena är att Läkemedelsverket har bedömt oljan som en medicin. Det betyder att försäljning utan deras tillstånd är olagligt.

– Vi har inte fått in några ansökningar om tillstånd för CBD-olja, säger Eva-Lena Bergens, utredare på Läkemedelsverket.

Den andra är att Högsta domstolen har beslutat att CBD, om den innehåller THC, vilket de flesta CBD-oljor gör, är narkotikaklassad.

Som medicin skulle oljan alltså kunna vara laglig i Sverige. Och det finns redan medicin i Sverige, exempelvis Sativex, som innehåller CBD. Liksom all annan narkotikaklassad medicin behövs då recept från läkare. All annan användning är olaglig.

Ändå marknadsförs den till svenska kunder av företag som Hemply Balance och Nordic Oil. Hur? Jo, för att försäljningen inte sker från Sverige.

I många andra europeiska länder så är oljan nämligen laglig. Till skillnad från Sverige så har EU nyligen bedömt att CBD-olja är att betrakta som ett kosttillskott. Enligt Läkemedelsverket så hindrar det inte Sveriges bedömning från att gälla.

– Om Läkemedelsverket bedömer det som ett läkemedel då är det i Sverige att bedöma som ett läkemedel, säger Thomas Ekelund, kommunikationsstrateg på Läkemedelsverket.

Thomas Ekelund, kommunikationsstrateg på Läkemedelsverket.

Och det är vad som gäller – så länge ingen högre instans upphäver Läkemedelsverkets beslut.

I ett osignerat mail till Motdrag spekulerar Nordic Oil om det är meningsfullt att söka medicinskt tillstånd.

”Det finns teorier om att Läkemedelsverket inte kommer godkänna något som inte är syntetiskt framtaget, och att de själva kommer försöka ta fram en sådan produkt”, skriver de.

Per Classon på Läkemedelsverket avvisar helt påståendet. Läkemedelsverket tillverkar överhuvudtaget ingen egen medicin.

– De läkemedel med CBD som redan är godkända innehåller dessutom inte syntetiskt framställd CBD-olja, säger han.

Marknaden för CBD-livsmedel är stor. I USA har användningen av CBD i livsmedel blivit en miljardindustri och företag som cigaretttillverkaren Philip Morris har investerat stora summor i utvecklingen av CBD-produkter.

Det finns ekonomiska intressen i att föra in CBD under cannabisparaplyet och på så vis normalisera drogen cannabis.

Fred Nyberg, forskare i beroendevetenskap vid Uppsala universitet.

CBD-olja bedöms visserligen av Världshälsoorganisationen (WHO) som ofarlig. Ändå varnar många läkare för den. Det beror främst på att de påstådda effekterna ofta är överdrivna eller inte belagda, vilket kan leda till att patienter ersätter verkningsfull medicin med eventuell verkningslös CBD. Ett annat problem som har lyfts är marknadsföringen av CBD. Det finns forskare som menar att den bereder väg för normalisering av cannabis.

– Det finns ekonomiska intressen i att föra in CBD under cannabisparaplyet och på så vis normalisera drogen cannabis, säger Fred Nyberg, forskare i beroendevetenskap vid Uppsala universitet.

CBD-olja – vad är sant och inte?

Inga bevisade medicinska effekter
Det stämmer inte, forskning visar på positiva effekter mot till exempel epilepsi och MS-symtom. Idag kan MS-patienter få Sativex som innehåller CBD utskrivet. Doserna är dock mycket högre än de som marknadsförs av CBD-oljeföretagen.

CBD minskar stress
Det finns svaga eller inga bevisade positiva effekter av så låga doser CBD-olja som marknadsförs. De doser som i till exempel USA tillsätts i kaffe är ännu lägre och forskare är tämligen överens om att de inte påverkar alls.

CBD är olagligt i Sverige
Nej, CBD är klassat som en medicin i Sverige och får säljas och användas om Läkemedelsverket har godkänt produkten och en läkare skrivit ut den. THC är narkotikaklassat, alltså är CBD med THC i narkotikaklassat.

CBD-olja är bra för min katt
Det finns ingen tillförlitlig forskning på att det skulle vara bra för djur med CBD-olja.

CBD-olja hjälper mot adhd-symtom
Nej det finns ingen forskning som tyder på att det skulle vara fallet. Faktum är att det helt saknas forskning på kopplingar mellan adhd och CBD-olja.

CBD-olja är farligt
Det är oklart på grund av att det saknas tillräckligt med forskning. WHO menar att CBD i sig är ofarlig. Men forskningen överlag är inte överens om vad den kan ha för biverkningar om du till exempel tar den med andra mediciner.

CBD-olja är bra mot akne
Nej, det finns inte bevis för att det ska hjälpa mot akne.

CBD-olja botar cancer
Det finns forskning som visar på att CBD kan ha positiva effekter mot vissa cancersorter. Forskningen är dock bristfällig och otillförlitlig på området. Läkare avråder kraftigt från att använda det mot cancer då effekterna är mycket svaga och inte säkerställda.

Publicerades först i Motdrag nr 3 2019.

Hiram Li
motdrag@unf.se