OpinionUtredningen är ett beställningsverk från alkoholindustrin

Gårdsförsäljning ska resultera i att samhället ska ta kostnaderna, industrin vinsterna, att folk dör och kanske minskar arbetslösheten med 0,3 procent. Om det blir som alkoholproducenterna gissat i utredningen.

21 december 2023

Så meddelade regeringen att gårdsförsäljning kan bli verklighet 2025. Grunden för beslutet är den utredning som blev klar 2021.

Det är antagligen bara de alkoholpolitiskt överintresserade som tagit sig genom utredningens nästan 350 sidor, vilket är synd eftersom det mest spännande kommer i det näst sista kapitlet, Konsekvensanalys, där man tittat på vilka direkta konsekvenser förslaget skulle få.

Man kom bland annat fram till att även om Systembolaget finns kvar så kommer gårdsförsäljning innebära att alkoholrelaterade dödsfall kommer öka med sex eller sju personer per år.

Kostnaderna för samhället, när man dragit ifrån skatteintäkter, kommer att vara ungefär 150 miljoner om året. Man ska alltså ta ett politiskt beslut som kostar massor med pengar och kommer att leda till att några personer dör varje år.

Men enligt rapporten finns det en plussida. Gårdsförsäljning kommer nämligen skapa hela 1 346 nya jobb. Men här blir något konstigt. Beräkningen av skadorna på folkhälsan bygger på en internationellt erkänd metod hämtad från ett forskningsprogram inom Världshälsoorganisationen, WHO. Vilket är bra.

Siffrorna bygger helt på LRF:s enkät till alkoholproducenterna där de själva fått uppskatta förslagets effekter.

Men när man tittar på fotnoterna i avsnittet om alla nya jobb så kan man se att siffrorna bygger helt på Lantbrukarnas riksförbunds, LRF:s, enkät till alkoholproducenterna där de själva fått uppskatta förslagets effekter.

Faktum är att alla positiva effekter verkar vara baserade på alkoholindustrins egna uppskattningar. Samhället ska ta kostnaderna, industrin vinsterna, folk kommer att dö och kanske minskar arbetslösheten med 0,3 procent. Om det blir som alkoholproducenterna gissat.

Johan Persson
motdrag@unf.se