TidslinjeSis historia av våld, sexuella övergrepp och dödsfall

Sis ungdomshem har sedan starten för 30 år sedan kritiserats för allvarliga brister och för bristande kompetens hos personalen. Flera ungdomar har dött på Sis.

1 september 2023

1993

Sis, Statens institutionsstyrelse, bildas genom en sammanslagning av flera tidigare myndigheter som ansvarade för ungdomsvård.

1996

En granskning av Sis visar på brister i verksamheten, bland annat när det gäller personalens kompetens och kvaliteten på vård och behandling.

2003

En ung person dör på ett Sis-hem efter att ha utsatts för övervåld av personalen.

2007

En anställd på ett Sis-hem döms till fängelse för sexuellt utnyttjande av ungdomar på institutionen.

2011

En granskning av Sis visar på fortsatta brister i verksamheten, bland annat när det gäller vårdplanering och uppföljning av behandlingen.

2015

En ung person dör på ett Sis-hem efter att ha fått bristande vård och behandling.

2016

En anställd på ett Sis-hem döms till fängelse för sexuellt utnyttjande av ungdomar på institutionen.

2017

En ung person tar sitt liv på ett Sis-hem efter att ha fått bristande vård och behandling.

2018

En granskning av Sis visar på allvarliga brister i verksamheten, bland annat när det gäller personalens kompetens och vårdens kvalitet.

2019

En anställd på ett Sis-hem döms till fängelse för våldtäkt mot en ung person på institutionen.

2020

En rapport från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, visar på allvarliga brister på flera Sis-hem, bland annat när det gäller vårdplanering och uppföljning av behandlingen.

2021

En granskning av Sis visar på fortsatta brister i verksamheten, bland annat när det gäller personalens kompetens och ledarskapet på Sis-hemmen.

Hiram Li och Jesper Klemedsson Sotomayor
motdrag@unf.se