Motdrag granskarDärför dör så många av droger i Gävleborg

På senare tid har Gävleborgs län uppmärksammats för de många drogrelaterade dödsfallen. Mycket pekar på att det beror på brister i de sociala skyddsnäten.

6 maj 2020
Gävleborg har tillsammans med Västernorrland och Västmanland högst andel drogrelaterade dödsfall i landet. Illustration: Getty.

Therese Axling är en av de som drabbats. Hennes dotter Thea var 26 år gammal när hon i november 2019 dog av en fentanylöverdos. Samma månad dog en ung man från samma by, även han i en överdos. Byn har strax över 200 invånare och ligger några mil utanför Söderhamn.

Det är många i kommunen som har förlorat sina barn.

Therese Axling som förlorade sin dotter i en överdos förra året

Gävleborg, det län som både byn och Söderhamn ligger i, har tillsammans med Västernorrland och Västmanland högst andel drogrelaterade dödsfall i landet.

– Det är många i kommunen som har förlorat sina barn, säger Therese Axling.

Therese Axling. Foto: Hiram Li.

Hon sitter vid köksbordet hemma i sitt hus. När hon berättar om sin dotter kämpar hon för att hålla tårarna tillbaka. Återkommande i hennes berättelse är kampen för att få hjälp från ett samhälle som tycks ha glömt dem.

– Vi fick inget stöd, jag önskar att vi hade kunnat få hjälp när hon var liten.

Kort innan Thea dog diagnostiserades hon med asperger och adhd. Det finns flera studier som visar att personer som har adhd löper större risk än andra att hamna i missbruk.

– Hon mådde dåligt och självmedicinerade, säger Therese Axling.

Det är Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, som är ansvariga att utreda om det finns misstankar om neuropsykiatriska diagnoser såsom adhd och asperger. Thea var i kontakt med BUP under högstadietiden men trots det upptäcktes inte hennes diagnoser och hon fick ingen hjälp att hantera dem i tid.

I statistiken sticker Gävleborgs län ut, de ligger i topp när det gäller besök för utredning samtidigt som de ligger i botten när det gäller antalet kronor som läggs på varje patient.

Det jag hör av de som jobbar på fältet är att droganvändandet har blivit mer destruktivt.

Elin Jung, verksamhetschef i Söderhamn kommun.

Sedan Thea gick i skolan har kommunen hon bodde i börjat jobba mer aktivt för att förebygga drogproblem. Söderhamns kommun startade för ett år sedan en enhet som jobbar förebyggande mot droger.

– Det jag hör av de som jobbar på fältet är att droganvändandet har blivit mer destruktivt, men vi jobbar också aktivt på skolor och i föreningar där ungdomar är, säger Elin Jung, verksamhetschef i Söderhamn kommun.

Problemen slutar dock inte i vuxen ålder. Therese Axling menar att även unga vuxna har svårt att få hjälp. Hon säger att beroendevården inte hjälpte hennes dotter. Hon berättar om hur svårt det har varit att blir hörd och om hur stödet som faktiskt gavs var ytterst bristfälligt, ibland till och med skadligt.

Mikael Hedström. Presstalesperson, Region Mitt. Foto: Polisen.

– Hon placerades i ett lägenhetshus där alla hade missbruksproblem. Med den vården är de dömda att misslyckas, säger Therese Axling.

Också i statistiken kring vuxenpsykiatrin, den instans som ska ta hand om beroendevård för myndiga personer, sticker länet ut.

Region Gävleborg är den region i Sverige som lägger minst resurser per invånare på vuxenpsykiatrin. Regionen ligger även i botten när det gäller antalet vårddagar inom beroendevården.

Men det är inte bara vården som brister. Många, däribland Therese Axling, menar att även andra samhällsinstitutioner, som polisen, saknar närvaro i området.

– Polisen… De finns inte här, säger hon.

Mikael Hedström är presstalesperson vid polisregion Mitt. Han säger att de visserligen har för låg bemanning men att de tar drogproblem på stort allvar. För att hantera problemen säger han att det är viktigt att se hela bilden.

Man måste förstå vad Gävleborg är för slags län.

Mikael Hedström, Presstalesperson, Polisregion Mitt.

– Man måste förstå vad Gävleborg är för slags län. Det är enorm arbetslöshet, låg utbildningsnivå och stor utflyttning här. Det finns en uppgivenhet. Man behöver jobb och lägenhet för att må bra, säger Mikael Hedström.

Vid bordet sitter Therese Axling kvar. Vid kyrkogården några kilometer bort ligger hennes dotter begravd.­

Därför har Gävleborg hög narkotikadödlighet

Hög arbetslöshet och få platser för heldygnsvård
I Gävleborgs län är 10,2 procent av befolkningen arbetslösa, 22 procent försörjer sig på bidrag och Söderhamns kommun krymper med 200 personer årligen. Regionen omfattar 287 382 invånare. För dem finns 72 platser i psykiatrisk heldygnsvård (dit personer med drogberoende som behöver läggas in också skickas) vilket är minst antal platser i hela landet. Vårdenheterna har ofta fullt på de vårdplatser som finns.

Lägst psykpeng
Regionen har bland de högsta andelarna av befolkningen som uppsöker barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Ändå läggs minst pengar på varje patient. Också i statistiken kring vuxenpsykiatrin, som är ansvarig för beroendevård av myndiga personer, sticker länet ut. Region Gävleborg lägger minst resurser per invånare på vuxenpsykiatrin.

Låga löner
Anställda inom regionen får näst sämst betalt i landet. Psykiatrin i Gävleborg har också haft svårt att rekrytera personal med rätt kompetens vad gäller de flesta yrkeskategorier förutom skötare. Det är brist på psykiatriker, sjuksköterskor och psykologer.

Källa: Sveriges Kommuner Och Regioner, SKR.

Här dör flest av droger i landet

1. Västernorrland
2. Västmanland
3. Gävleborg
4. Södermanland
5. Dalarna

Källa: Aftonbladet, Socialstyrelsen.

Hiram Li
motdrag@unf.se