OpinionSluta finansiera våldet – radera din langares nummer idag

21 oktober 2020

Det senaste numret av Motdrag trillade lägligt ner i brevinkastet när jag var i som störst behov av en paus från min hetsiga tentaperiod. I intervjun med journalisten Karwan Faraj läste jag om hur narkotikaköparna består av människor från alla samhällsklasser och bakgrunder. Vinsten från försäljningen återinvesteras i kriminella handlingar som i sin tur påverkar samhället negativt i form av dödskjutningar och trasiga familjerelationer.


På masterprogrammet jag läser, ’’Ledarskap för hållbarhet’’, diskuterar vi flitigt kring vem som bär ansvaret för strävandet mot en mer hållbar värld. Vi läser också om hur viktigt det är att kombinera olika typer av moraliska, etiska, rationella och ekonomiska argument för att motivera människor till förändring. Trots att min lässtund av Motdrag var tänkt att vara en pluggpaus, så kunde jag inte låta bli att dra paralleller mellan mina studier och intervjun med Karwan Faraj.


Från barnsben får vi ofta höra det rationella argumentet om att vi bör hålla oss långt borta från droger eftersom det är hälso- och livsfarligt. Men varför lämnas de etiska och moraliska argumenten så ofta utanför? Självklart är det ytterst relevant att utbilda barn och unga om hur droger påverkar kroppen och hjärnan negativt, men alla vet att ungdomsåren präglas av att tänja på gränser och utforska det som sägs vara dåligt för oss. Vuxna är inte heller skonade från människans tendens att handla icke-rationellt och ägna sig åt osunda vanor. För att väga upp det rationella hälsoargumentet kan argument som också tar hänsyn till vår omgivning vara ett komplement.

Genom att köpa droger bidrar du till utpressningar, dödskjutningar och otrygga samhällen.


Med det sagt, vill jag utmana dig som drar linor på fester, tar LSD på raves eller röker en joint för att koppla av från stressen, att tänka steget längre. Genom att köpa droger från din lokala becknare sponsrar du en informell ekonomi som utnyttjar barn och unga som drivs till att skolka från skolan för att agera springpojkar till de äldre yrkeskriminella. Genom att köpa droger bidrar du till utpressningar, dödskjutningar och otrygga samhällen. Även om du tycker att du har koll på hur droger påverkar din hälsa, så bidrar du genom din konsumtion, ändå till andras ohälsa och otrygghet.


Politiker kritiseras ofta, med rätta, för att inte göra något åt de kriminellas ökande inflytande i samhället. Men den kritiken måste kompletteras med att lyfta fram konsumenternas ansvar. Så med det sagt, sluta finansiera våldet! Ta fram din lur och radera din becknares nummer idag.

Donna-Maria Maalouf
motdrag@unf.se