Motdrag granskarDrogberoende behandlas med scientologi på svenskt behandlingshem

77 kommuner i avtal med scientologernas frontorganisation Narconon.

16 juli 2019
Narconons behandlingshem i Eslöv.
Foto: Hiram Li.

Behandlingshemmet Narconon Eslöv i Skarhult är en del av den internationella behandlingshemsorganisationen Narconon.

Narconon bedriver beroendevård över hela världen. De är en del av scientologirörelsen.

– Talande nog kallar Scientologerna organisationer som Narconon för frontorganisationer, säger Stefan Malmström, en tidigare medlem i Scientologikyrkan.

Efter sitt utträde ur Scientologikyrkan har han skrivit en bok om sina erfarenheter av sekten. Han säger att studieprogrammet som används av Narconon är identiskt med kurser som nya medlemmar i scientologikyrkan måste genomgå.

Talande nog kallar Scientologerna organisationer som Narconon för frontorganisationer

Stefan Malmström, tidigare medlem i Scientologikyrkan.

För att använda studiematerialet betalar Narconon, enligt Stefan Malmström, licenspengar till Scientologikyrkan, något som bekräftas av Marcus Andree, behandlingspedagog och informatör på Narconon Eslöv.

Utöver studieprogrammet förväntas patienter eller ”studenterna” som de kallas basta i upp till fem timmar dagligen samt inta stora mängder B-vitaminer, så som B3 vitaminen niacin, för att driva ut gifter från droger, som de menar lagrats i kroppen.

Att basta och ta vitaminer är en grundpelare i Narconons behandling.
Metoderna har kritiserats av forskare såväl som Socialstyrelsen som menar att de saknar vetenskaplig grund och i värsta fall kan vara farliga för patienterna.

Stora mängder av niacin kan enligt läkare leda till förgiftning och i värsta fall dödsfall. I flera länder, däribland Frankrike, USA och Italien har anhöriga anklagat Narconon för att ha orsakat patienters död. Detta bland annat efter att patienter uppvisat liknande symtom som de man får vid niacinförgiftning.

Narconon betalar licenspengar till Scientologikyrkan för att få använda deras texter i sin behandling. Foto: iStock.

– Det är inte bevisat att det är programmet som orsakat dödsfallen. Bara för att ett hem har dåliga rutiner betyder det inte att alla ska dömas, säger Marcus Andree på Narconon Eslöv.

Enligt honom fungerar metoderna bra, han har själv genomgått programmet och säger att han upplevde att han blev smartare och friare av programmet.

Jag upplevde drogernas effekter när jag svettades ut dem. Det kan till exempel röra sig om skrattattacker.

Marcus Andree, anställd på narconon eslöv.

– I bastun kände jag när gifterna gick ur kroppen, jag upplevde drogernas effekter när jag svettades ut dem. Det kan till exempel röra sig om skrattattacker, säger han.

På sin hemsida uppger Narconon att de har ramavtal med 130 svenska kommuner. Kommentus, som upphandlar tjänster till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bekräftar att de har skrivit ramavtal med behandlingshemmet åt 77 kommuner.

Utöver detta kan enskilda kommuner själva tecknat avtal med behandlingshemmet Narconon, eller HVB-hemmet, Hem för vård och boende, som den typen av behandlingshem också kallas.

Kommentus hänvisar till att hemmet är godkänt av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Frida Skårner, Kommentus.

– Vi tar fram underlag för upphandlingen tillsammans med kommunerna. Vi har i upphandlingen ställt krav på att HVB-hemmen ska ha tillstånd från IVO att bedriva sin verksamhet, säger Frida Skårner, kategoriansvarig för sociala tjänster på Kommentus.

Ulla Koch på IVO kan inte uttala sig specifikt om Narconon, men berättar att myndigheten bland annat ser till metoder och ekonomisk lämplighet hos huvudmannen för behandlingshemmet, i detta fall Narconon, när de ger tillstånd.

– Jag vet inte hur deras ansökan ser ut, men vi kollar på lämpligheten när vi ger tillstånd. Sedan görs regelbundna tillsyner, säger hon.

Arjeplog är en av kommunerna som har ramavtal med behandlingshemmet. Harriet Rickman, som är ansvarig för Socialförvaltningen på kommunen, känner inte till att de har avtal med behandlingshemmet.

– Det känner jag inte till, i dagsläget har vi i alla fall inga placeringar hos dem. Om någon vill gå i behandling hos dem har jag inget att invända, säger hon.

Det är dock inte bara om någon önskar att bli placerad på just Narconon som placeringen sker. Kommuner som tecknat ramavtalet ska även
följa en viss rangordning. Rangordningen styrs av priset och Narconon ligger på plats nummer sex av närmare hundra behandlingshem.

Rangordningen styrs av priset och Narconon ligger på plats nummer sex av närmare hundra behandlingshem.

– Valet av HVB styrs av en rangordning men också av det individuella behovet och individens önskemål, säger Frida Skårner.

Amanda, före detta anställd på Narconon Eslöv, som vill vara anonym, säger att de flesta som var placerade på Narconon blev placerade där av kommunerna. Amanda är överlag positiv till behandlingshemmet.

– När jag var där pratades det inte jättemycket om scientologi och det var en trevlig stämning, säger hon.

Och även om många i personalen var scientologer själva så upplever hon att det inte var något som patienterna förväntades anamma. Dock upplevde hon sina kollegor och chefer som väldigt stängda för frågor och för kritik av behandlingsmetoderna.

– De var inte öppna för att göra förändringar, de ville till exempel inte använda sig av samtalsterapi trots att boende efterfrågade detta, säger hon.

UR Narconons behandlingsprogram

Utan mediciner

Behandlingen är läkemedelsfri – antidepressiva och sömntabletter inräknat. Avgiftningen tar man sig igenom med hjälp av personalen och vitaminer.

Nervassister – frigör din inre thetan/alien

Nervassister är en massage som sägs behandla trauma och frigöra ”Thetanen”. Thetaner är enligt Scientologin en utomjordisk varelse som bor i våra kroppar och gör oss olyckliga.

Livsfärdigheter enligt l.ron Hubbard

Kurslitteraturen grundar sig på scientologigrundaren L. Ron Hubbards läror där man lär sig hantera livet. Narconon säger att Livsfärdigheterna är en förutsättning för att bibehålla sin drogfrihet.

HÖGA doser vitaminer och timlånga bastubad

The Purification Rundown heter metoden som innebär tre–fem timmar långa bastubad per dag och höga doser vitaminer. Inga oberoende studier har visat att detta hjälper mot drogberoende

Källa: Uppgifterna om behandlingen som används kommer från Narconons egna hemsidor och deras eget material

Text: Hiram Li
Grafik: iStock
Illustration: Angelica Ogland