OpinionPrata om normerna som pressar folk att börja dricka

20 juni 2019
”Istället för att gå igenom varje del av hjärnan som påverkas av alkohol – prata om konsekvenserna av att posta bilder på alkohol.” Foto: iStock.

”För att sammanfatta tycker jag inte att man ska dricka som tonåring, riskerna för hjärnskada på grund av alkohol är för stora.”

Så avslutar min klasskompis sin presentation om valfritt ungdomsrelaterat ämne i biologi. Senare den kvällen ser jag en video av honom på en fest med en öl i handen, som han postat på Snapchat.

NO-lärare har ett ansvar att lära ut om alkohol och andra drogers effekt på hjärnan eftersom Sverige antagit en gemensam strategi mot alkohol och narkotika, den så kallade ANDT-strategin.

Men varken i elevpresentationer eller på vanliga lektioner nämns ordet alkoholnorm.

Framförallt borde man belysa att man inte är konstig eller tråkig om man väljer att vara nykterist.

Det är ju lätt att vara medveten om att alkohol är dåligt för en själv, men det är sällan man är medveten om varför man väljer att dricka ändå.

Min klass vet allt som går att veta om hur alkohol påverkar ens inlärningsförmåga, men de ser inte normerna i samhället som får folk att dricka.

Istället för att gå igenom varje del av hjärnan som påverkas av alkohol – prata om konsekvenserna av att posta bilder på alkohol på sociala medier. Eller prata om varför och vad som lett till att alkohol är så normaliserat i samhället, och om normerna som pressar folk att börja dricka. Framförallt borde man belysa att man inte är konstig eller tråkig om man väljer att vara nykterist.

Jag tycker inte skolan ska försöka avskräcka alla från att dricka, utan att det fortfarande ska vara upp till individen, men skolan borde utbilda mer på djupet om farorna och strukturerna kring alkohol mer på djupet.

Jag hoppas att skolan i framtiden kommer utnyttja sin plattform på ett bättre sätt och utbilda elever inte bara om hur alkohol påverkar kroppen, utan också om de socialt negativa aspekterna av alkohol.