OpinionOkunskap får unga att göra uppror med droger

16 november 2020

För några månader sedan hade min gymnasieklass sin första lektion om ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak). Jag tänkte inte så mycket på att det var första gången vi pratade om det på lektionstid i skolan eftersom jag har pratat om och lärt mig om ANDT sedan länge, inom NSF och UNF. Men det här var första gången jag hörde mer om alkohol och narkotika i skolan än bara “använd inte alkohol eller narkotika, det är inte bra”. Den här gången pratade vår lärare faktiskt om risker och konsekvenser som bruket av droger kan ha på våra kroppar. 

Jag kan förstå att vissa inte tycker att elever i fjärde klass behöver lyssna på en presentation om ANDT, och det håller jag med om. Men att vi inte pratar mer med högstadieelever om vilken påverkan droger har på oss är dumt. Jag vet att det är färre unga idag som dricker än tidigare men när jag gick på högstadiet var jag som nykterist inte normen. Redan i åttan märkte jag att mina klasskompisar började prata om att de skulle på “krök”. Jag vet att det mest berodde på att de ville rebella mot sina föräldrar, men jag kunde inte förstå hur den idén kunde ta form. Kanske kom de inte på ett bättre sätt att göra uppror eller så var det bara det mest tillgängliga sättet för dem. Kanske hade de inte kunskap om drogernas konsekvenser.

Sen pratar min generation en massa om cannabis, och att de vill testa, eller redan har, rökt på. Många tror att cannabis är en säker drog och att det inte kan bli allvarliga konsekvenser av att röka på. Detta tror jag beror på att amerikansk kultur har ett starkt inflytande på Sverige och att vi inte har haft bra diskussioner om vad cannabisanvändning kan ha för konsekvenser.

Det är viktigt att få unga att förstå varför vuxna säger “använd inte alkohol eller narkotika, det är inte bra.”

Att ungas hjärnor tar skada av användandet av cannabis finns det flera studier på. Studier från Oxford och McGills universitet i Montreal tyder på att cannabis är en viktig hälsofråga för unga. Forskare har även sammanställt studier som visar att unga som rökt cannabis har 37 procent större risk att drabbas av depression innan de har fyllt 35. Det är svårt att veta om det finns ett orsakssamband, men forskarna påpekar att det finns tydliga kopplingar mellan cannabis och depression. 

Forskning visar också att ju senare alkoholdebuten sker desto mindre blir risken för framtida alkoholproblem. I årskurs 9 svarar redan 40 procent av unga att de druckit alkohol det senaste året enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Det känns därför som att det är lite sent att börja prata rakt och tydligt om ANDT med unga som går första året i gymnasiet. Jag tycker att det är ett samtal som vi borde haft redan första året i högstadiet. Detta kan minska okunskapen unga har kring droger och skapa en bättre bild om vad droger har för inverkan på kroppen. Det är viktigt att få unga att förstå varför vuxna säger “använd inte alkohol eller narkotika, det är inte bra.” Drogernas konsekvenser ska inte komma som en överraskning när det är för sent.

Louis Eckeskog
motdrag@unf.se