NarkotikaÖkande missbruk bland Afghanistans kvinnor

Narkotikamissbruket ökar i Afghanistan efter årtionden av konflikt. Framförallt ökar problemen bland kvinnor.

10 februari 2021
Foto: Tim Cooper.

Myndigheterna uppskattar att nästan 2,5 av landets 36 miljoner invånare använder narkotika. 170 000 kvinnor beräknas nu vara narkotikaberoende, säger landets hälsominister Abdul Shokor Haidari till Arab News.

Anders Fänge har varit aktiv i Svenska Afghanistankommittén sedan 80-talet och varnar för att all statistik som kommer från Afghanistan bör tas med en nypa salt.

– Men missbruket har ökat under de senaste 15 åren.

Anders Fänge.

Anledningen till att det blivit så vanligt med drogmissbruk i Afghanistan tros vara misären i landet, med krig, migration, arbetslöshet och våld i hemmet i kombination med att narkotika finns lättillgängligt. Afghanistan har länge varit ett av världens främsta produktionsländer för vallmo, som används för att framställa heroin.

Kvinnor med narkotikaberoende behandlas generellt med avsky i Afghanistans patriarkala kultur och söker ofta sin tillflykt till övergivna byggnader och kyrkogårdar.

Det är dock fortfarande allra vanligast med drogmissbruk bland unga män. Anders Fänge menar att det är kopplat till Afghanistans patriarkala kultur.

– Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Män som inte klarar av att försörja sina familjer hamnar i psykologisk skuld.

Genom att använda narkotika kan man få slippa känna av skulden. Men trots drogernas lättillgänglighet är det långt ifrån socialt accepterat att använda droger.

– Man hör mycket nedsättande kommentarer om den som använder, säger Anders Fänge.

Det finns behandlingscenter både för kvinnor och män med beroende platserna där är få och myndigheternas siffror pekar på att många som får behandling senare återfaller i missbruk.

Jens Wingren
motdrag@unf.se