KongressenUNF:s märkligaste motioner

Glass till alla. Tysta applåder. Förbud mot preventivmedel för att säkra medlemsökningen. Ungdomens Nykterhetsförbunds, UNF:s, motioner slutar aldrig att förvåna.

12 juni 2019
Förslaget om att alla ombud skulle få varsin glass avslogs tyvärr andra gången man försökte få igenom det.

Frågade chans

För några år sedan frågade Lovisa Birath och Jasmine Sundblad från förbundet Vi Unga å förbundets vägnar chans på UNF med en lapp där förbundet kunde svara ja, nej eller kanske. Malin Thorson, dåvarande förbundsordförande, svarade med lite spettekaka. Svaret på frågan om chans hängde i luften men förblev obesvarad för tillfället.

Förbjud preventivmedel

För att ha större chans att öka medlemsantalet kom det 2003 in en motion om att förbjuda preventivmedel när man har sex med någon annan inom IOGT-NTO-rörelsen. Förslaget avslogs.

Motionen som aldrig blev läst

Motioner kommer visserligen digitalt, oftast via mail. Men år 2007 kom en dock in på diskett. Försent dessutom. För en motion, några dagar. För formatet, 10 år. Förvirringen var total. Disketten visades upp, men motionen varken avslogs eller bifölls eftersom ingen kunde läsa vad den innehöll.

Namnbyte

Ung Nykteristisk Front. Active Sweden. Ja, kär motion har många namn. Men UNF är UNF. Avslag!

Glass till alla ombud på kongressen

Ökända rättshaveristerna i föreningen UNF Opposition har genom åren förgyllt och förskräckt kongressen på olika sätt. 2011 föreslog de att alla ombud ska få varsin glass. Och alla fick varsin Piggelin. De rent juridiska turerna kring detta var dock tveksamma. Så 2015 inkom de med en ny motion där de hävdade att glassen som beslutades 2011 inte var samma glass som delades ut, och att ombuden 2015 därför skulle få en ny glass. Förslaget avslogs.

Flytta kongressen så man kan gå på festival

En ständigt återkommande motion: Flytta kongressen så man kan gå på Bråvalla/Peace and Love/Valfri aktuell festival. Avslag. Det är lika bra att lära sig. Kongressen flyttar sig inte.

Artikeln publicerades först i Motdrag 3/2017.

Text: Micael Hallström 
Illustrationer: Angelica Ogland