Motdrag granskarLäkemedelsassisterad behandling – från kontroversiell till självklar

På 53 år har läkemedelsassisterad behandling gått från hårt begränsad till att vara Socialstyrelsens främsta rekommenderade vård för opioid-/opiat-beroende. Hur gick det till?

12 juni 2019
Kriterierna för behandlingen: Fyllda 20 år och haft ett opioid-/opiat-beroende i minst ett år.
Foto: iStock.

Metadon och buprenorfin är starka smärtstillande läkemedel, som kallas för opioider, som förskrivs i LARO-programmen, LäkemedelsAssisterad Rehabilitering vid Opioidberoende.

Medicinerna användes exempelvis, och används fortfarande, till cancerpatienter med svår smärta.
Syftet med LARO är att personer som är beroende av heroin och morfin, ska kunna ta förskrivna opioider under inseende av sjukvården och att vårdenheterna också har möjlighet att ge psykosocialt stöd.

Personer som är beroende av medicinerna som förskrivs i själva läkemedelsassisterade behandlingen, så som buprenorfin, är också aktuella patienter.

För att få LARO-behandling ska man ha fyllt 20 år och haft minst ett års opioid-/opiat-beroende, enligt föreskrifter från Socialstyrelsen.

Så blev Opioider en vanlig behandlingsform

1966

Europas första test med läkemedelassisterad behandling påbörjas i Sverige inom ramen för det så kallade metadonprogrammet. Programmet är kontroversiellt och begränsas till max 200 patienter.

1979

Motståndet mot behandlingen är stort. Det leder till att det beslutas att inga nya patienter ska antas till programmet.

1981

Socialstyrelsen godkänner programmet som vanlig sjukvård. Motståndet mot behandlingen finns kvar, detta leder till att intagningsstoppet kvarstår.

1984

Baserat på Socialstyrelsens godkännande från 1981 hävs intagningsstoppet. Taket på max 200 patienter finns kvar.

1985

Stockholms läns landsting öppnar en öppenvårdsmottagning för metadonpatienter i samarbete med det ursprungliga programmet i Uppsala. Tre år senare omvandlas verksamheten till ett eget metadonprogram.

1990

I samband med att det öppnas metadonprogram i Lund och senare i Malmö höjs taket för hur många som kan delta.

2004

Programmet införs i Göteborg. Samma år tas taket för hur många som kan delta bort. Innan 2004 är antalet begränsat till 1 200 patienter. Efter detta ökar antalet kliniker stadigt.

2013

Det finns 110 LARO-klinker och 3 700 patienter är inskrivna i programmet.

2014

Region Skåne inför som första landsting det fria vårdvalet inom beroendevården. Det innebär att privata aktörer kan öppna LARO-klinker.

2015

Socialstyrelsen rekommenderar LARO som en av de främsta vårdformer som borde ges för behandling av personer med ett opioid-/opiat-beroende.

Text: Hiram Li och Angelica Ogland.