TidslinjeEn kamp mot brännvinet – Systembolagets historia

Här är historien om det statliga alkoholmonopolet som genom historien har värnats om, utmanats, byggts ut och stötts i kanterna.

18 november 2021

Syftet med Systembolaget är att hålla nere alkoholkonsumtionen genom att reglera hur och när alkohol får säljas. Systembolaget ägs av staten och är de enda som får sälja alkoholdrycker som har en procentvolym över 3,5. Alkoholmonopolet, det vill säga ensamrätten att sälja alkohol, är globalt sett en unik modell. Men hur kommer det sig att vi har ett Systembolag i Sverige? Följ med på en djupdykning i historien.

Ett Systembolag i Uppsala på 1970-talet.
1829

Brännvinskonsumtionen i Sverige är hög och alkoholismen är utbredd. Vissa menar att genomsnittssvensken på den här tiden drack 46 liter brännvin per år. Något som motsvarar ungefär 14 starköl i veckan per person. Mätmetoderna var på den här tiden osäkra och många menar att siffran var betydligt lägre, dock var alkoholkonsumtionen extremt hög. Svenskarna höll på att supa ihjäl sig.

1850

Fattigdomen var utbredd och många fick delar av sin lön utbetald i brännvin. Beräkningar visar att brännvinskonsumtionen uppgick till omkring 23 liter per person. Första alkoholmonopolet i Falun öppnas under ledordet ”i sedlighetens namn”.

1865

När fylleriet breder ut sig i Göteborgs fattigaste områden startar man Göteborgssystemet. En statlig bar där ingen får bete sig illa på grund av fylla och inte får handla om man är för full. Man får inte heller handla på krita. Göteborgssystemet är den första formen av Systembolaget och den sprider sig även till andra städer i Sverige.

En motbok. Foto: Friman/Wiki.
1914

Motboken införs. Den innebar att man bara får dricka en viss mängd alkohol. För att tillämpa systemet med en reglerad mängd alkohol per person upprättas flera register. I något som heter Centralregistret sparar man information om invånarnas skötsamhet och nykterhet. Alla myndigheter har på den här tiden en skyldighet att rapportera in till Systembolaget om en person ”misskötte” sig. Till exempel om man hamnar i fängelse, blir intagen på alkoholistanstalt, grips för fylleri, inte betalar underhåll till barnen eller slarvar med skatt. Den som inte sköter sig får inte köpa lika mycket alkohol som andra. Och reglerna är hårda.

1917

Det statliga aktiebolaget Spritcentralen, som sedermera blir Vin & Sprit bildas med huvudsyfte att få bort vinstintresset från alkoholindustrin.

1922

Rösträtt för alla och mobilisering av nykterhetsrörelsen leder till att Sverige håller folkomröstning om förbud av alkohol. Förbudssidan förlorar med 49 procent mot 51 procent.

1955

Motboken är kritiserad för att är diskriminerande mot kvinnor som sällan äger en motbok, och om de väl äger en så får de inte dricka lika mycket som männen.
Motbokssytemet skapar också en form av angiverisystem och att äga en motbok blir tillslut som ett slags medborgabevis. Det visar sig också att motboken inte har den effekt man önskat: Många som åker fast för fylleri super för mycket trots motbok. Motboken kräver också ett enormt pappersarbete. 1955 slås de lokala monopolen ihop och en tidig form av Systembolaget skapas. I samband med detta och efter kritik från nykterhetsrörelsen avskaffas motboken.

En motbok rivs.
1963

Ungdomsfylleriet ökar och Systembolaget vill införa lördagsstängt och att butikerna istället får ha öppet till 20:00 en kväll i veckan så folk hinner köpa alkohol efter jobbet. Förslaget avslås.

1969

Åldersgränsen på Systembolaget sänks från 21 till 20 år.

1982

Efter en omröstning i riksdagen beslutar man att börja ha lördagsstängt på Systembolaget. Denna gång vill Systembolaget själva inte hålla stängt på lördagar. Riksdagen beslutar ändå om lördagsstängt under sommarmånaderna på prov. Systembolagets vd, Rune Hermansson, avgår i protest. Beslutet permanentas sedan till att omfatta årets alla lördagar.

Lördagsstängt leder till en livlig alkoholdebatt i Sverige. Foto: Systembolaget.
1991

Systembolag med självbetjäning istället för handel över disk införs. Sista butiken att konverteras var Systembolaget i Högdalen i Stockholm år 2014.

1996

Till följd av att Spendrups drar Systembolaget inför EG-domstolen tvingas Systembolaget börja sälja bag in box-viner. Detta då det annars skulle bryta mot EU:s regler.

1997

Europeiska Gemenskapen, EG, som var föregångare till EU, bestämmer att statligt alkoholmonopol är okej. Sverige får därmed ett undantag från EU:s lagar om fri konkurrens. Vin & Sprits monopol på alkoholimport är däremot inte förenligt med EU-lagstiftning och upphör.

2000

Systembolaget börjar hålla öppet även på lördagar.

2009
2012 börjar Systembolaget med hemleverans. Foto: Systembolaget.

Regeringen tillsätter en utredning om gårdsförsäljning, det vill säga att alkoholdrycksproducenter att få sälja en mindre del alkohol till kunder på tillverkningsplatsen. Utredaren Anita Werner kommer fram till att gårdsförsäljning av vin och öl inte är möjlig att kombinera med det det svenska försäljningsmonopolet.

2010

Regeringen beställer en till utredning av gårdsförsäljning. Utredaren Lotty Nordling kommer fram till samma sak som den tidigare utredningen visat. Att gårdsförsäljning inte är möjligt på grund av det undantag Sverige har fått av EU för att få behålla Systembolaget. Om man säljer alkohol från tillverkningsstället vid sidan av monopolet kommer det ses som ett handelshinder av EU-domstolen. Det kommer resultera i att Systembolagets monopol hävs och alkohol säljs fritt.

2012

De första försöken med hemleverans införs, trots att nykterhetsrörelsen är starkt kritiska.

2020

Genomsnittssvensken dricker 8,46 liter sprit per år. Det motsvarar lite mindre än 3 starköl i veckan.

2021

Gårdsförsäljning utreds för tredje gången på uppdrag av regeringen. Regeringens utredare Elisabeth Nilsson föreslår att man bör införa gårdsförsäljning på prov under sex års tid. Något många kritiker. däribland IOGT-NTO, säger är omöjligt på grund av EU och att man dessutom inte kan sälja alkohol vid sidan av ett alkoholmonopol.

Hiram Li och Angelica Ogland
motdrag@unf.se