OpinionAlkoholföretagens produkter skadar hbtq-personer och splittrar våra sammanhang

17 augusti 2021

I samband med Pride är alkohol ofta en central del, och Pride används också för att marknadsföra alkohol. Ett bryggeri gör kanske en regnbågsöl, en vinproducent ett lyxigt festligt bubbel prytt med en prideflagga. Någon liten del av priset går kanske till någon fond som stödjer hbtq-personers rättigheter. Ett exempel är modeprofilen Fredrik Robertsson som är en så kallad equality ambassador för Absolut Vodka. Nyligen var han med i deras reklamfilm där han gör en intervju med ”människorättsaktivisten” Linnéa Claeson – som i filmen presenteras av Absolut. Det huvudsakliga budskapet är att man ska få vara den man är och att det är viktigt att kämpa för sina rättigheter, självklart med spritflaskorna hägrande i bakgrunden.

Missbruk av såväl alkohol som andra droger är vanligare bland hbtq-personer än i övriga samhället. Hbtq-personer med riskbruk löper en betydligt högre risk att utveckla missbruk än andra. Det finns många olika förklaringar till detta. Till exempel kan det hänga ihop med den generellt större psykiska ohälsan som finns bland hbtq-personer, som bekant ofta kommer med missbruksproblem. Det kan också förklaras med att många mötesplatser för hbtq-personer är i miljöer där alkohol är ett inslag. Det kan också vara svårare att söka hjälp från en hetero- och cisnormativ vård.

Det finns en föreställning om att hbtq-personer ska vara glada festprissar.

Jag tänker på hur vi hbtq-personer porträtteras och vad som förväntas av oss från heterosamhället. Till exempel finns föreställningen om att hbtq-personer ska vara glada festprissar. Framförallt Pride brukar beskrivas på det här sättet, som en enda stor fest där alla ska vara glada över att de kan ”vara sig själva”. Jag antar att det är därför det är tacksamt för alkoholproducenter att marknadsföra sig såhär; Pride är redan förknippat med fest och berusning. Att låta lite pengar gå till välgörenhet är ett smidigt sätt att kringgå marknadsföringslagar och få lite goodwill, och alla tycker ju redan att Pride ska vara en enda stor fest.

För hbtq-personer är mötesplatser oerhört viktiga, och därför är vi också sårbara för hur dessa mötesplatser ser ut. Det är viktigt att det finns rum där vi kan leva ut vår sexualitet och inleda relationer med varandra utan att behöva vara rädda för att bli utsatta för homofobi. Det är också viktigt att det finns rum för gemenskap, vänskap och att kunna diskutera de politiska frågor som är viktiga för oss. Visst behöver vi mötesplatser för glädje och fest, men också för sorg och för kamp och för våra vardagliga liv. Festen tar ett stort fokus i hbtq-personers verklighet, och fest kommer ofta tillsammans med alkohol.

Det är lätt för ett alkoholföretag att stå bakom ett så intetsägande budskap att ”man ska få vara den man är”. Det är lätt att utnyttja den glamouriserade bilden av fest och fylla som förekommer kring hbtq-personer. Men faktum är att alkoholföretagens produkter skadar hbtq-personer och splittrar våra sammanhang, och för varje alkoholföretag som gör pridereklam blir vi ännu mer exponerade för deras produkter i ett av våra viktigaste sammanhang. Deras ”värnande” om hbtq-personer har rakt motsatt effekt.

Fanny Åström
motdrag@unf.se