Paula lyfte sig ur missbruket

”Samtycke är ett svårt begrepp”